Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD ADRESEM HEROWEAR.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego HEROWEAR.PL

   Właścicielem Sklepu Internetowego HEROWEAR.PL jest firma:

AD-SPOT SP. Z O.O.
ul. HUGO KOŁŁĄTAJA 22
64-130 DĄBCZE

NIP: 6972380542

 

Kontakt ze Sklepem :

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Hugo Kołłątaja 22, 64-130 Dąbcze
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48693621915
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:  

mBank 17 1140 2004 0000 3402 8214 1336

2. Konto

 1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego oraz podanie danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.
 3. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów oraz śledzenia postępów realizacji zamówienia na bierząco, a także udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów i kodów rabatowych.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie konta z loginem i hasłem b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 5. Sklep herowear.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 8. Podstawą procedury połączenia zamówienia jest wysłanie wiadomości mailowej na adres do kontaktu ze sklepem.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy połączenia kilku zamówień, (jeśli Klient nie zastosował się do procedury łączenia zamówień) oraz do odmowy anulowania zamówienia na życzenie klienta w przypadku gdy zamówienia mają status wysłanych i nadanych w naszym systemie. 

4. WARUNKI PŁATNOŚCI.

 1. Płatność gotówką za pobraniem kurierem przy odbiorze przesyłki. Koszt takiej wysyłki wynosi 20 zł. 
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą PayNow/Przelewy24 koszt takiej wysyłki wynosi 15 zł.

5. TERMIN PŁATNOŚCI:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dni kalendarzowego (roboczego) od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie. W przypadku nie odebrania paczki Klient ponosi koszty wysyłki oraz zwrotu paczki do sprzedawcy w kwocie 35zł.
 3. Korzystamy z Umownego prawa odstąpienia – czyli zastrzegamy (na podstawie art. 395 k.c), że obu stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy druga ze stron nie wykonuje należycie warunków umowy w ustalonym terminie (np. nie odbiera rzeczy należącej do niego). W tej sytuacji sprzedawca powinien podać termin, w którym konsument powinien zapłacić za towar. Gdy określony termin minie, a zapłata nie będzie dokonana, sprzedawca może złożyć oświadczenie od odstąpieniu od umowy. Sprzedawca wciąż zachowuje prawo domagania się od klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, czyli głównie kosztów nieodebranej przesyłki.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Proces realizacji zamówienia polega na tym, że sprzedający przyjmuje zamówienia przez tydzień, a następnie zamówienie przekazywane jest do szwalni. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych licząc od zaksięgowania wpłaty. 

7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.
 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 2-3 dni roboczych od daty nadania przez nas paczki (zgodnie z umową z firmą kurierską).
 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwia wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru. Podczas gdy w paczce brakuje towaru należy poinformować  mailowo sprzedawcę, maksymalnie w ciągu dwóch dni od odebrania paczki. 

8. REKLAMACJE I ZWROTY:

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza.
 2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu.
 3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz zapachów (np. zapachów proszku, perfum, dezodorantów itp.). Musi mieć przyczepioną fabrycznie metkę papierową w nienaruszonym stanie. Zwracany towar musi być również zabezpieczony (owinięty w papier) oraz zapakowany w pudełko, a także w foliopak. Niespełnienie tych warunków będzie skutkowało odrzuceniem zwrotu.
 4. Reklamacja obejmuje produkty, które posiadają wady powstające na etapie produkcji. Reklamacji nie podlegają produkty posiadające wady i uszkodzenia mechaniczne, w tym wynikające z nieprawidłowej konserwacji produktu.
 5. Reklamacji, wymianie oraz zwrotowi nie podlegają produkty zakupione w zakładce „OUTLET”.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni roboczych od dnia jej dostarczenia. Uwaga! Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 8. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt.
 9. Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. 
 2. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy produktu. W związku z tym zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu lub przy płatnościach Paypal na konto Paypal, z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy w nienaruszonym stanie. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sklep herowear.pl  realizuje zobowiązania wynikające z RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania. 

ZŁAP KOD NA PIERWSZE ZAMÓWIENIE!

ZAPISZ SIĘ, A NA MAILA OTRZYMASZ NIESPODZIANKĘ

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody podczas przeglądania naszego serwisu.

Więcej o plikach cookies i ich wykorzystywaniu przeczytasz z naszej polityki prywatności.